Arbetsgruppen som skulle komma med förslag till förnyelse av föräldraledigheterna har avslutat sitt arbete lämpligt på den hundrade internationella kvinnodagen 8.3.
Hopp, hopp, hopp fanns det men flopp, flopp, flopp blev det.
Tack vare socialdemokraterna och arbetsmarknadsorganisationerna blev det ingen 6+6+6 -modell. Inte ens en (relativt kostnadsneutral) nyfördelning av de nuvarande föräldraledighetsmånaderna till förmån för papporna. Vad vi fick var en urvattnad kompromiss utan några nya lösningar till någonting.
I fortsättningen kommer vi alltså inte att se en snabbt stigande procent pappadagar för småbarn. Med den nuvarande takten är vi uppe i 10 % (för pappor av alla föräldraledighetsdagar) på 2020-talet, jämställdheten är här på 2200-talet. Hurra.
Nu är det dags för politikerna att ta tyglarna. Om arbetsmarknadsparterna och socialdemokraterna ser ut att vara oböjliga, måste (resten av) de folkvalda bära sitt ansvar och stifta lagen trots de andras motstånd.
Vi måste få arbetsmarknadens och familjelivets strukturer att ändras. Om vi vill hjälpa män att orka i arbetslivet, om vi vill åtgärda löneskillnaderna och underlätta pappornas situation i vårdnadstvister, om vi vill förstärka pappornas delaktighet i vardagen och mammornas delaktighet i arbetslivet så måste vi helt enkelt skapa ett jämställdare system.
Om vi inte vill göra något av det här – ja då är det dags för kvinnorna att sluta klaga på lägre lön och sämre arbetsmarknadssituation, och dags för männen att sluta klaga på att de blir diskriminerade i vårdnadstvister och trötta i arbetslivet. Då får vi helt enkelt bara acceptera konsekvenserna av våra egna beslut, hur töntiga de än kan vara.
Jag vill ha ett 6+6+6 system för föräldraledigheten. Egentligen så skulle jag vilja avskaffa hemvårdsstödet helt och hållet och införa en extra period på 6 månader till 6+6+6 systemet. En extra period som man skulle kunna hålla i delar eller spara tills barnet är i skolåldern. Ett extra 6 månader som man skulle kunna använda då när barnet mest behöver det – om det sen är som 3-åring i trotsåldern, som 6-åring och förskolebarn eller i början av sin skolväg.
Som det nu är så skulle jag till och med nöja mig med ett 4+3+3 -system med de nuvarande månaderna som botten, men nej, inte ens det kunde arbetsgruppen enas om. Synd är det om våra pappor och mammor, och speciellt synd om ungarna.
Anna Moring
är tf. generalsekreterare för de Gröna kvinnorna och skriver sin doktorsavhandling om familjeideal. Hon kandiderar i riksdagsvalet i Helsingfors.