Ajankohtaista

Tiedotteet

Kannamme tässä talousarviossa vastuuta kaupunkilaisten arjen ja hyvinvoinnin perusasioista, ilmastokriisistä ja taloudesta

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. “Syvenevä työvoimapula vaatii […]

Lue »
Vihreän valtuustoryhmän aloite seniorineuvoloista Helsinkiin on tänään kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Iäkkäiden ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava enemmän! He ovat yhteiskunnalle suuri voimavara. Sairauksien ja toimintakyvyn heikentymisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ongelmiin voivat antaa paljon lisää vuosia omannäköistä elämää.

Viranhaltijat eivät aloitevastauksessaan kannattaneet erillisiä iäkkäiden neuvolapalveluita, sillä seniorikeskusten ja seniori-infon palveluiden piirissä voidaan parantaa myös ennaltaehkäisyä. Vihreiden valtuutetut Minna Lindgren ja Kati Juva tekivät sosiaali- ja terveyslautakunnassa kuitenkin työtä sen eteen, että kaupunginvaltuustolle esitetään nyt linjaamista seniorikeskusten ennaltaehkäisevän ohjauksen ja neuvonnan vahvistamisesta. Pelkät digipalvelut eivät ennaltaehkäisyssä ja terveysneuvonnassa riitä, vaan myös kasvokkain kohtaamisia tarvitaan.

#seniorineuvola #seniorikeskus #ennaltaehkäisy

Vihreän valtuustoryhmän aloite seniorineuvoloista Helsinkiin on tänään kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Iäkkäiden ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava enemmän! He ovat yhteiskunnalle suuri voimavara. Sairauksien ja toimintakyvyn heikentymisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ongelmiin voivat antaa paljon lisää vuosia omannäköistä elämää.

Viranhaltijat eivät aloitevastauksessaan kannattaneet erillisiä iäkkäiden neuvolapalveluita, sillä seniorikeskusten ja seniori-infon palveluiden piirissä voidaan parantaa myös ennaltaehkäisyä. Vihreiden valtuutetut Minna Lindgren ja Kati Juva tekivät sosiaali- ja terveyslautakunnassa kuitenkin työtä sen eteen, että kaupunginvaltuustolle esitetään nyt linjaamista seniorikeskusten ennaltaehkäisevän ohjauksen ja neuvonnan vahvistamisesta. Pelkät digipalvelut eivät ennaltaehkäisyssä ja terveysneuvonnassa riitä, vaan myös kasvokkain kohtaamisia tarvitaan.

#seniorineuvola #seniorikeskus #ennaltaehkäisy
...

Helsinki pyrkii huolehtimaan riittävistä ja korkeatasoisista sosiaali- terveys ja pelastustoimialan palveluista sote-uudistuksen jälkeenkin.
“Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kattaa valtionrahoituksella. Tämä osoitettu rahoitus ei kuitenkaan ole riittävä. Meillä on ensi vuonna käytettävissämme vähemmän rahaa kuin aikaisemmin, ja nykyisten laskukaavojen mukaan rahoitus vähenee vuosi vuodelta suhteessa palvelutarpeeseen.

Tästä huolimatta Helsinki pyrkii huolehtimaan riittävistä ja korkeatasoisista palveluista, josta linjataan palvelustrategiassa. Erittäin tärkeä linjaus on myös se, että emme jatkossakaan tule perimään maksuja terveyskeskuskäynneistä, mikä parantaa myös vähävaraisten terveyspalveluiden käyttöä.

Palvelustrategiassa korostetaan myös mm. mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Avaamme lisää matalan kynnyksen Mieppi-palvelupisteitä ja kehitämme ja laajennamme nuorisoaseman toimintaa. Myös terapiatakuu etenee Helsingissä.”

- sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Kati Juva

Lue koko blogi osoitteesa helsinginvihreat.fi ✨💚

Helsinki pyrkii huolehtimaan riittävistä ja korkeatasoisista sosiaali- terveys ja pelastustoimialan palveluista sote-uudistuksen jälkeenkin.
“Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kattaa valtionrahoituksella. Tämä osoitettu rahoitus ei kuitenkaan ole riittävä. Meillä on ensi vuonna käytettävissämme vähemmän rahaa kuin aikaisemmin, ja nykyisten laskukaavojen mukaan rahoitus vähenee vuosi vuodelta suhteessa palvelutarpeeseen.

Tästä huolimatta Helsinki pyrkii huolehtimaan riittävistä ja korkeatasoisista palveluista, josta linjataan palvelustrategiassa. Erittäin tärkeä linjaus on myös se, että emme jatkossakaan tule perimään maksuja terveyskeskuskäynneistä, mikä parantaa myös vähävaraisten terveyspalveluiden käyttöä.

Palvelustrategiassa korostetaan myös mm. mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Avaamme lisää matalan kynnyksen Mieppi-palvelupisteitä ja kehitämme ja laajennamme nuorisoaseman toimintaa. Myös terapiatakuu etenee Helsingissä.”

- sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Kati Juva

Lue koko blogi osoitteesa helsinginvihreat.fi ✨💚
...

Vihreiden @minnalindgren4 ehdottaa nuorten kulttuuripassin kokeilua Helsinkiin!

"Koronapandemia on koskettanut laajasti nuoria ja kulttuurikenttää. Helsingissä tarvitaan uusia toimia niin nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin kulttuurielämän elpymiseen", Lindgren sanoo.

Kaupungin tarjoamalla kulttuuripassilla nuoret voisivat ostaa erilaisia kulttuuripalveluja. Erityisen tärkeä on oppivelvollisuutensa suorittaneiden ikäluokka, jota ei koulujen kautta tavoiteta kulttuurihankkeissa. Myös kulttuurin tuottajat saisivat mahdollisuuden uusien yleisöjen tavoittamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee parhaillaan asiaa, ja viranhaltijoiden esitys passin kokeilemiseksi on erittäin myönteinen.

"Alustavan kaavailun mukaisesti yksittäinen tuki voisi olla 99 euroa ja se osoitettaisiin kulttuurisetelin muodossa. Kohdenuoret valittaisiin ja tavoitettaisiin kaupungin etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kautta, jolloin tuki kohdistuu eniten tukea tarvitseville nuorille.

Pilotin aikana kerätään käyttäjiltä ja kulttuuripalveluiden tuottajilta kokemuksia mallin käyttämisestä, tuloksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista sekä arvioidaan mahdollisen pysyvän toiminnan vaatimia resursseja."

Toivottavasti lautakunta näkee, että nuorten kulttuuripassin kokeileminen on arvokas tavoite sekä nuorten hyvinvoinnin että kulttuuritoimijoiden tukemiseksi!

#kulttuuripassi #kulttuuri #nuoret #helsinki #vihreät

Vihreiden @minnalindgren4 ehdottaa nuorten kulttuuripassin kokeilua Helsinkiin!

"Koronapandemia on koskettanut laajasti nuoria ja kulttuurikenttää. Helsingissä tarvitaan uusia toimia niin nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin kulttuurielämän elpymiseen", Lindgren sanoo.

Kaupungin tarjoamalla kulttuuripassilla nuoret voisivat ostaa erilaisia kulttuuripalveluja. Erityisen tärkeä on oppivelvollisuutensa suorittaneiden ikäluokka, jota ei koulujen kautta tavoiteta kulttuurihankkeissa. Myös kulttuurin tuottajat saisivat mahdollisuuden uusien yleisöjen tavoittamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee parhaillaan asiaa, ja viranhaltijoiden esitys passin kokeilemiseksi on erittäin myönteinen.

"Alustavan kaavailun mukaisesti yksittäinen tuki voisi olla 99 euroa ja se osoitettaisiin kulttuurisetelin muodossa. Kohdenuoret valittaisiin ja tavoitettaisiin kaupungin etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kautta, jolloin tuki kohdistuu eniten tukea tarvitseville nuorille.

Pilotin aikana kerätään käyttäjiltä ja kulttuuripalveluiden tuottajilta kokemuksia mallin käyttämisestä, tuloksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista sekä arvioidaan mahdollisen pysyvän toiminnan vaatimia resursseja."

Toivottavasti lautakunta näkee, että nuorten kulttuuripassin kokeileminen on arvokas tavoite sekä nuorten hyvinvoinnin että kulttuuritoimijoiden tukemiseksi!

#kulttuuripassi #kulttuuri #nuoret #helsinki #vihreät
...

Merkittävät panostukset koulutukseen, ilmastotekoja ja luonnon turvaamista!

Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään ensi vuoden talousarviota. Vihreille talousarviossa oli tärkeää, että budjetti rakentaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta ja ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista vastuuta kantavaa Helsinkiä.

Siksi pidimme neuvotteluissa huolta siitä, että ilmastotoimet etenevät. Ensi vuonna vauhditetaan erityisesti energiansäästöinvestointeja, jotka lyhyellä aikavälillä säästävät sekä energiaa että rahaa. Kestävään liikkumiseen investoidaan ja näin varmistetaan, että Helsingin raitiotiehankkeiden ja pyöräilyn tavoiteverkot etenevät aikataulussa. Viihtyisämpää kaupunkia edistetään myös kävelykeskustaa kehittämällä.

Lähiluonto ja viihtyisä lähiympäristö ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Haluamme pitää huolta siitä, että kaupunkiluonto voi hyvin ja jokaisella helsinkiläisellä on vaivaton pääsy lähiluontoon. Kaupunkistrategiassa linjataan, että Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan ja että Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa toteutetaan kunnianhimoisesti. 

Laadukas koulutus on avainasemassa, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan turvata taidot unelmiensa tavoitteluun. Talousarviossa lisätään tuntuvasti koulutuksen rahoitusta. Yli 10 miljoonan lisärahalla torjutaan koulujen eriytymistä. Lisäksi koulujen tarveperusteista lisärahoitusta ja lasten tarvitsemaa yksilöllistä tukea oppimiseen kasvatetaan.

Kaupungin palkanmaksuongelmat on korjattava kiireellä. Helsingin pitää olla luotettava työnantaja, ja luotettava palkanmaksu on ensimmäinen askel tässä. Paitsi että palkka pitää tulla ajallaan, on sen oltava myös riittävän suuri. Tänä syksynä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työntekijöiden palkkoja korotettiin ja nyt kaupungin palkkaohjelma tullaan kolminkertaistamaan ensi vuodelle. Lisäksi työsuhdematkojen tukea korotetaan kolmella miljoonalla. Viime valtuustossa jätimme myös ryhmäaloitteen henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksista, työssäoppimisesta ja osallistamisesta palveluiden kehitykseen.

#vihreät #helsinki #helsinginvihreät

Merkittävät panostukset koulutukseen, ilmastotekoja ja luonnon turvaamista!

Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään ensi vuoden talousarviota. Vihreille talousarviossa oli tärkeää, että budjetti rakentaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta ja ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista vastuuta kantavaa Helsinkiä.

Siksi pidimme neuvotteluissa huolta siitä, että ilmastotoimet etenevät. Ensi vuonna vauhditetaan erityisesti energiansäästöinvestointeja, jotka lyhyellä aikavälillä säästävät sekä energiaa että rahaa. Kestävään liikkumiseen investoidaan ja näin varmistetaan, että Helsingin raitiotiehankkeiden ja pyöräilyn tavoiteverkot etenevät aikataulussa. Viihtyisämpää kaupunkia edistetään myös kävelykeskustaa kehittämällä.

Lähiluonto ja viihtyisä lähiympäristö ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Haluamme pitää huolta siitä, että kaupunkiluonto voi hyvin ja jokaisella helsinkiläisellä on vaivaton pääsy lähiluontoon. Kaupunkistrategiassa linjataan, että Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan ja että Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa toteutetaan kunnianhimoisesti.

Laadukas koulutus on avainasemassa, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan turvata taidot unelmiensa tavoitteluun. Talousarviossa lisätään tuntuvasti koulutuksen rahoitusta. Yli 10 miljoonan lisärahalla torjutaan koulujen eriytymistä. Lisäksi koulujen tarveperusteista lisärahoitusta ja lasten tarvitsemaa yksilöllistä tukea oppimiseen kasvatetaan.

Kaupungin palkanmaksuongelmat on korjattava kiireellä. Helsingin pitää olla luotettava työnantaja, ja luotettava palkanmaksu on ensimmäinen askel tässä. Paitsi että palkka pitää tulla ajallaan, on sen oltava myös riittävän suuri. Tänä syksynä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työntekijöiden palkkoja korotettiin ja nyt kaupungin palkkaohjelma tullaan kolminkertaistamaan ensi vuodelle. Lisäksi työsuhdematkojen tukea korotetaan kolmella miljoonalla. Viime valtuustossa jätimme myös ryhmäaloitteen henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksista, työssäoppimisesta ja osallistamisesta palveluiden kehitykseen.

#vihreät #helsinki #helsinginvihreät
...

Kävelykeskusta etenee! ✨

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tänään Esplanadien kävelykatujen kokeilusta:

 "Kävelijän kannalta hyvä kaupunki on elinvoimainen ja viihtyisiä kaupunki. Viihtyisän ja elävän kaupungin yksi tunnusmerkki on käveltävä keskusta, jossa on tilaa kävellä, oleskella, pysähtyä ja nauttia niistä asioista joita keskusta tarjoaa, kulttuurista, ravintoloista, kahviloista, liikkeistä, kaupungin puista ja ehkä ennen kaikkea toisten ihmisten seurasta.

Esplanadien tapauksessa kyse on nyt pari vuotta kestävästä kokeilusta, ennen kuin katu menee maanalaisten putkien uusimisen johdosta remonttiin. Sitä ennen on hyvä selvittää, millaisia hyötyjä viihtyisämmällä Esplanadilla saamme ja miten sitä kannattaa kehittää remontin jälkeen. Tämä on keskustalle erinomainen mahdollisuus luoda nahka uudestaan ja uudistua."

- @annisinnemaki 

👉 Kävelyalueiden parantaminen on tehnyt viihtyisämpiä ja elinvoimaisempia keskustoja kaupunkeihin ympäri maailman. Se on tuonut yrityksille lisää asiakkaita: kävelijän on helpompi piipahtaa ostoksille kuin ohi ajavan autoilijan. 

👉 Eurooppalaisten kaupunkien suunta on koronapandemian jäljiltä ollut lisätä käveltävää ja oleiltavaa tilaa. Tähän asti Helsinki on valitettavasti ollut tämän kehityksen perässähiihtäjä ja kokeilumme ovat jääneet vaatimattomiksi.

👉 Esplanadien autoliikenteen määrät ovat puolittuneet 1990-luvulta, ja keskustan liikenteen pullonkaulat ovat muualla, joten autoliikenteen sujuvuuden näkökulmasta muutos on pieni.

👉 Ylipäätään Helsingin keskustaan saavutaan eniten joukkoliikenteellä ja joukkoliikenteellä saapuu myös keskustan suurin ostovoima.

#kävelykeskusta #vihreät #helsinki

Kävelykeskusta etenee! ✨

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tänään Esplanadien kävelykatujen kokeilusta:

"Kävelijän kannalta hyvä kaupunki on elinvoimainen ja viihtyisiä kaupunki. Viihtyisän ja elävän kaupungin yksi tunnusmerkki on käveltävä keskusta, jossa on tilaa kävellä, oleskella, pysähtyä ja nauttia niistä asioista joita keskusta tarjoaa, kulttuurista, ravintoloista, kahviloista, liikkeistä, kaupungin puista ja ehkä ennen kaikkea toisten ihmisten seurasta.

Esplanadien tapauksessa kyse on nyt pari vuotta kestävästä kokeilusta, ennen kuin katu menee maanalaisten putkien uusimisen johdosta remonttiin. Sitä ennen on hyvä selvittää, millaisia hyötyjä viihtyisämmällä Esplanadilla saamme ja miten sitä kannattaa kehittää remontin jälkeen. Tämä on keskustalle erinomainen mahdollisuus luoda nahka uudestaan ja uudistua."

- @annisinnemaki

👉 Kävelyalueiden parantaminen on tehnyt viihtyisämpiä ja elinvoimaisempia keskustoja kaupunkeihin ympäri maailman. Se on tuonut yrityksille lisää asiakkaita: kävelijän on helpompi piipahtaa ostoksille kuin ohi ajavan autoilijan.

👉 Eurooppalaisten kaupunkien suunta on koronapandemian jäljiltä ollut lisätä käveltävää ja oleiltavaa tilaa. Tähän asti Helsinki on valitettavasti ollut tämän kehityksen perässähiihtäjä ja kokeilumme ovat jääneet vaatimattomiksi.

👉 Esplanadien autoliikenteen määrät ovat puolittuneet 1990-luvulta, ja keskustan liikenteen pullonkaulat ovat muualla, joten autoliikenteen sujuvuuden näkökulmasta muutos on pieni.

👉 Ylipäätään Helsingin keskustaan saavutaan eniten joukkoliikenteellä ja joukkoliikenteellä saapuu myös keskustan suurin ostovoima.

#kävelykeskusta #vihreät #helsinki
...

Hyviä uutisia joukkoliikenteestä! 🚊

Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti vihreiden esityksestä alkaa selvittää toimenpiteitä helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamiseksi.

Joukkoliikenteen rahoitusta on välttämätöntä uudistaa, jotta lippujen hinnat saadaan kohtuullisiksi. Kyse on niin Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamisesta kuin pienituloisten kaupunkilaisten tukemisesta nousevien elinkustannusten keskellä. Edellytimme kaupunginhallituksessa, että helsinkiläisten lippujen lisärahoitusta aletaan valmistella. On kestämätöntä, että suurimmat korotukset kohdistuvat AB-alueen lippuihin.

Yhtenä keinona esitämme, että Helsinki voisi alkaa rahoittaa joukkoliikennelippuja HSL:ssä yhteisesti sovittua kuntaosuutta enemmän. Jätimme viime keväänä ryhmäaloitteen venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisesta sekä energiansäästö- ja ilmastotoimenpiteistä, joista yhtenä ehdotettiin helsinkiläisten joukkoliikennelippujen erillistä subventiota joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. 
Kaupunginhallitus päätti nyt palauttaa aloitteen valmisteluun, jotta toimenpiteiden selvittäminen ja valmistelu helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamisesta alkaisi. 

HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset uhkaavat nostaa helsinkiläisten joukkoliikennematkojen hintaa edelleen, myös tästä syystä koko HSL:n rahoitusmalli vaatii uudistamista. Kaupunginhallituksessa hyväksytystä vihreiden palautusehdotuksessa kehotettiin siksi myös selvittämään tapoja rahoittaa infrakustannuksia niin, ettei se johda lippujen hintojen korotuksiin inframenojen kattamiseksi.

#joukkoliikenne #helsinki #vihreät #helvaltuusto

Kuva: Tapio Haaja

Hyviä uutisia joukkoliikenteestä! 🚊

Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti vihreiden esityksestä alkaa selvittää toimenpiteitä helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamiseksi.

Joukkoliikenteen rahoitusta on välttämätöntä uudistaa, jotta lippujen hinnat saadaan kohtuullisiksi. Kyse on niin Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamisesta kuin pienituloisten kaupunkilaisten tukemisesta nousevien elinkustannusten keskellä. Edellytimme kaupunginhallituksessa, että helsinkiläisten lippujen lisärahoitusta aletaan valmistella. On kestämätöntä, että suurimmat korotukset kohdistuvat AB-alueen lippuihin.

Yhtenä keinona esitämme, että Helsinki voisi alkaa rahoittaa joukkoliikennelippuja HSL:ssä yhteisesti sovittua kuntaosuutta enemmän. Jätimme viime keväänä ryhmäaloitteen venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisesta sekä energiansäästö- ja ilmastotoimenpiteistä, joista yhtenä ehdotettiin helsinkiläisten joukkoliikennelippujen erillistä subventiota joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Kaupunginhallitus päätti nyt palauttaa aloitteen valmisteluun, jotta toimenpiteiden selvittäminen ja valmistelu helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamisesta alkaisi.

HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset uhkaavat nostaa helsinkiläisten joukkoliikennematkojen hintaa edelleen, myös tästä syystä koko HSL:n rahoitusmalli vaatii uudistamista. Kaupunginhallituksessa hyväksytystä vihreiden palautusehdotuksessa kehotettiin siksi myös selvittämään tapoja rahoittaa infrakustannuksia niin, ettei se johda lippujen hintojen korotuksiin inframenojen kattamiseksi.

#joukkoliikenne #helsinki #vihreät #helvaltuusto

Kuva: Tapio Haaja
...

Tavataan torilla! 👋 ⁣
⁣
Tervetuloa moikkaamaan ja jututtamaan vihreitä eduskuntavaaliehdokkaita ja kaupunginvaltuutettuja Hakaniemen Maalaismarkkinoille ylihuomenna sunnuntaina 6.11. klo 10–15. ⁣
⁣
Tavattavissa vihreällä teltalla päivän mittaan ovat muun muassa valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen klo 12–13, kaupunginvaltuutettu Amanda Pasanen klo 11–12, kansanedustaja Atte Harjanne klo 13–14 ja kansanedustaja kaupunginvaltuutettu Shawn Huff klo 10–12. ⁣
⁣
Tule juttelemaan ajankohtaisista asioista tai ensi kevään eduskuntavaaleja silmällä pitäen vihreistä vaalitavoitteista. Nähdään vihreällä teltalla! ⁣
⁣
Lämpimästi tervetuloa. 🌲💚

Tavataan torilla! 👋 ⁣

Tervetuloa moikkaamaan ja jututtamaan vihreitä eduskuntavaaliehdokkaita ja kaupunginvaltuutettuja Hakaniemen Maalaismarkkinoille ylihuomenna sunnuntaina 6.11. klo 10–15. ⁣

Tavattavissa vihreällä teltalla päivän mittaan ovat muun muassa valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen klo 12–13, kaupunginvaltuutettu Amanda Pasanen klo 11–12, kansanedustaja Atte Harjanne klo 13–14 ja kansanedustaja kaupunginvaltuutettu Shawn Huff klo 10–12. ⁣

Tule juttelemaan ajankohtaisista asioista tai ensi kevään eduskuntavaaleja silmällä pitäen vihreistä vaalitavoitteista. Nähdään vihreällä teltalla! ⁣

Lämpimästi tervetuloa. 🌲💚
...

Esitämme ryhmäaloitteessa, että Helsingistä on tehtävä entistä parempi kaupunki oppia työssä. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta tiivistää, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa 👆

Esitämme ryhmäaloitteessa, että Helsingistä on tehtävä entistä parempi kaupunki oppia työssä. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta tiivistää, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa 👆 ...